Szkolenia AutoCAD i ArchiCAD
Zakończenie szkoleń!
poniedziałek, 22 września 2014 12:07

Uprzejmie zawiadamiamy o zakończeniu realizacji projektu „New Design CAD – tworzenie, analiza i optymalizacja projektów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Łącznie przeprowadzono 15 edycji szkoleń z zakresu Computer Aided Design.
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
OSTATNIE SZKOLENIE
czwartek, 14 sierpnia 2014 08:03

Uprzejmie informujemy, iż zostały ostatnie miejsca na szkolenie „Projektowanie wizualizacji obiektów – Autodesk 3 ds Max”!

Harmonogram zakłada organizację zajęć w dniach: 25.08., 26.08., 27.08., 01.09., 02.09.,03.09., 08.09., 09.09., 10.09., 11.09.2014r.

Szkolenia odbywać się będą w Opolu przy ul. Ozimskiej 48, I piętro (sale szkoleniowe nad Lidlem).

Każdego dnia szkoleniowego przewidziano dla uczestników 2 przerwy kawowe i obiad.

Aby zapisać się na szkolenie skontaktuj się z nami lub skorzystaj z formularza on-line.

 
Ogłoszenie
poniedziałek, 04 sierpnia 2014 14:40

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że nadal prowadzony jest nabór Formularzy Rekrutacyjnych na szkolenia:

- „Projektowanie w AutoCAD” (od 23 sierpnia);
- „Projektowanie wizualizacji obiektów – Autodesk 3ds Max” (od 25 sierpnia).

Ostateczny termin przyjmowania wniosków upłynie 11 sierpnia br.
Wyniki rekrutacji podane zostaną do dnia 20 sierpnia.

 
Zgłoszenie na szkolenie
środa, 09 lipca 2014 11:06

W celu dokonania kompletnego zgłoszenia na szkolenie do biura projektu należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną następujące dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy uczestnika;
2. Umowa szkoleniowa w dwóch egzemplarzach;
3. Załącznik nr 1 do umowy podpisany przez przedsiębiorcę;
4. Załącznik nr 2 do umowy podpisany przez delegowanego na szkolenie pracownika;
5. Załącznik nr 3 do umowy podpisany prze przedsiębiorcę;
6. Załącznik nr 4 do umowy (jeżeli przedsiębiorstwo w latach 2012 – 2014 otrzymało pomoc publiczną) lub Załącznik nr 5 (jeżeli przedsiębiorstwo nie otrzymało pomocy publicznej w tym okresie);
7. Kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeżeli przedsiębiorcę dotyczy obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS) lub załącznik nr 6 do umowy;
8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
9. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – zaparafowany na każdej stronie przez przedsiębiorcę;
10. Deklaracja uczestnictwa – podpisana przez delegowanego na szkolenie pracownika w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie;
11. Oświadczenie o profilu działalności (do projektu możemy zakwalifikować wyłącznie przedsiębiorstwa, których przychód w przeważającej części osiągany jest w branżach: chemicznej, metalurgicznej, energetycznej, budowlanej, drzewnej lub usługowej).

Wzory dokumentów dostępne są w zakładce „Dokumenty”.

Wszystkie dokumenty (z wyjątkiem Załącznika nr 2 do umowy oraz Deklaracji uczestnictwa muszą być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Termin składania dokumentów na szkolenia organizowane w sierpniu upływa w dniu 22 lipca br.

 
Ostatnie grupy szkoleniowe!
wtorek, 01 lipca 2014 11:39

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naboru formularzy zgłoszeniowych już dziś zapraszamy chętnych na następujące szkolenia:

1. „Projektowanie w AutoCAD” (szkolenie w trybie weekendowym) – termin szkolenia: od 23.08.2014r. do 21.09.2014r.;
2. „Projektowanie wizualizacji projektów – Autodesk 3ds Max” (szkolenie w trybie dni pracujących) – termin szkolenia: od 25.08.2014r. do 11.09.2014r.

W związku tym, że są to ostanie szkolenia w ramach niniejszego projektu do udziału zapraszamy w szczególności:

- panie zatrudnione w małych i średnich przedsiębiorstwach;
- osoby powyżej 50 roku życia;
- osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnych i niższym.

Szukamy osób zatrudnionych w firmach z terenu województwa opolskiego, które prowadzą działalność w branżach: usługowej, budowlanej, drzewnej, chemicznej i metalurgicznej.

Udział w projekcie mogą wziąć zarówno właściciele, jak i pracownicy przedsiębiorstw.

Każde szkolenie trwa 10 dni szkoleniowych/80 godzin dydaktycznych. Szkolenia odbywają się w dni robocze lub w weekendy w godzinach 8.30 – 15.30.

 
Nabór na szkolenia
środa, 18 czerwca 2014 13:36

Serdecznie zapraszamy na szkolenia „Projektowanie w AutoCAD” oraz „Projektowanie wizualizacji obiektów – Autodesk 3ds Max”, które planujemy zorganizować w sierpniu br.
Szukamy osób samozatrudnionych, mikro, małych i średnich firm z terenu województwa opolskiego działających w następujących branżach: chemiczna, metalurgiczna, energetyczna, drzewna, budowlana, usługowa.
Udział w szkoleniach mogą wziąć zarówno właściciele, jak i pracownicy przedsiębiorstw.
Szkolenia są całkowicie bezpłatne!!!

Uwaga!
Na szkolenie „Projektowanie w AutoCAD” w terminie od 26 czerwca do 18 lipca nadal są wolne miejsca!
Zapraszamy.

 
Ogłoszenie
poniedziałek, 09 czerwca 2014 12:02

Uprzejmie informujemy, iż szkolenie „Projektowanie w budownictwie – AutoCAD i ArchiCAD” odbędzie się w okresie: 26.06.2014r. – 18.07.2014r.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16.06.2014r.

Realizacja kolejnej edycji szkolenia „Projektowanie w AutoCAD” planowane jest na okres: 02.07.2014r. – 20.07.2014r.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 18.06.2014r.

 
Ogłoszenie
czwartek, 05 czerwca 2014 12:12

Uprzejmie informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia na szkolenia:
1. „Projektowanie w budownictwie – AutoCAD i ArchiCAD” – od 16 czerwca;
2. „Projektowanie w AutoCAD” – od 24 czerwca.
Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych upływa odpowiednio: 10 i 17 czerwca.

Uprzejmie informujemy, że szkolenie „Projektowanie wizualizacji obiektów – Autodesk 3ds Max” zostanie zorganizowane w późniejszym terminie.

 
Zaproszenie do udziału w szkoleniach
czwartek, 22 maja 2014 11:32

Zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu:
1. „Projektowanie w budownictwie – AutoCAD i ArchiCAD” – od 16 czerwca;
2. „Projektowanie wizualizacji obiektów – Autodesk 3ds Max” – od 23 czerwca.

 
Zaproszenie do udziału w szkoleniach
poniedziałek, 05 maja 2014 11:45

Zapraszamy serdecznie pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w szkoleniach „Projektowanie w AutoCAD”!

Obecnie prowadzimy nabór do dwóch grup szkoleniowych:
1.      grupa na szkolenie od 12 maja 2014r.;
2.      grupa na szkolenie weekendowe od 17 maja br.

 
Zaproszenie do udziału w szkoleniach
czwartek, 27 marca 2014 10:17

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w I połowie 2014 roku:
1. „Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional” – od 8 maja;
2. „Projektowanie w AutoCAD” – szkolenie weekendowe od 17 maja;
3. „Projektowanie w budownictwie – AutoCAD i ArchiCAD” – od 16 czerwca;
4. „Projektowanie w AutoCAD” – od 23 czerwca.

 
Zaproszenie do udziału w szkoleniach
środa, 19 lutego 2014 15:00

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w II kwartale 2014 roku:

1. „Projektowanie w AutoCAD” – od 19.03.2014r. do 23.04.2014r.;
2. „Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional” – od 07.05.2014r. do 11.06.2014r.;
3. „Projektowanie w AutoCAD” – od 17.05.2014r. do 13.07.2014r.

 

 
Zaproszenie do udziału w szkoleniach
czwartek, 02 stycznia 2014 09:25

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w I kwartale 2014 roku:

1. „Projektowanie w AutoCAD i ArchiCAD ” – 11.01.2014 – 02.03.2014

2. Projektowanie w AutoCAD” – 19.02.2014 10.03.2014

3. Tworzenie, analiza i optymalizacja w Inventor Professional” – od 11.03.2014 r.


Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularzy zgłoszeniowych.

Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy rozszerzona została grupa docelowa o osoby SAMOZATRUDNIONE!

Szczegółowe informacje pod numerem w zakładce KONTAKT.

 
Planowanie szkoleń
wtorek, 31 grudnia 2013 10:02

Zakończyliśmy planowane 6 szkoleń w 2013 roku, w ramach których przeszkolonych zostało 48 osób z MŚP.
Z przeprowadzonej ewaluacji projektu wynika duży poziom zadowolenia z udziału w projekcie.  Poniżej przedstawiamy wyniki badań:Beneficjentom dziękujemy za udział w szkoleniach!

 
Obecnie prowadzony jest nabór na kolejne szkolenia w 2014 roku
środa, 04 grudnia 2013 18:14

Chętnych zapraszamy na:

1) Projektowanie w budownictwie: AUtoCAD i ArchiCad
2) Projektowanie w AutoCad
3) Projektowanie, analiza i optymalizacja w Inwentor Profesional
4) Projektowanie wizualizacji obiektów – Autodesk 3ds Max

 

Szkolenia w trakcie realizacji:

Liczba uczestników

Termin szkolenia

Tytuł

10

25.10-13-28.11.13

"Tworzenie, analiza i optymalizacja w Inventor Professional”

8

19.10.13-20.12.13

Tworzenie, analiza i optymalizacja w Inventor Professional”

7

28.10.13-20.12.13

Projektowanie w AutoCAD”

7

15.11.13-6.12.13

Projektowanie wizualizacji obiektów w Autodesk 3ds Max”

6

31.11.13-12.12.13

Projektowanie wizualizacji obiektów w Autodesk 3ds Max”

6

2.12.12.-18.12.13

Projektowanie w AutoCAD”

 

 


Człowiek - najlepsza inwestycja


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski

pn. „New Design CAD – tworzenie, analiza i optymalizacja projektów”
POKL.08.01.01-16-195/12


www.efs.gov.pl